Organizace 1. školního týdne 2. 9. – 6. 9. 2019

– v úterý 3. 9. 2019 – výuka bude probíhat v kmenové třídě (1. – 5. hodinu), kdy se budou rozdávat sešity, učebnice, žáci se seznámí se školním řádem (s sebou: pouzdro)

– ve středu 4. 9. 2019 se zúčastníme sportovního dne v Bojkovicích. Sraz bude ve škole v 7:40. Do Bojkovic pojedeme vlakem a nazpátek se půjde nejspíš pěšky. Peníze si žáci nemusí brát, bude to zaplaceno z třídního fondu, který si v průběhu září vybereme. S sebou: sportovní oblečení a obuv, pití, svačina, v případě chladného počasí teplé oblečení.

– Ve čtvrtek a v pátek bude probíhat výuka dle rozvrhu, ale POZOR!!! V pátek 6. 9. 2019 již proběhne 1. plavání, informace viz žákovská knížka

 

ÚKOLY:

– vyplnit informace v žákovské knížce na straně 1 a podepsat sdělení pro rodiče na straně 30

– do čtvrtku 5. 9. 2019 vyplnit a přinést lísteček ohledně způsobilosti na plavání

– můžete taky nosit peníze na třídní fond, budeme vybírat klasicky 300 Kč

– přečíst informace ohledně školní družiny, protože nastalo plno změn!!!