POZOR ZMĚNA – ODPOLEDNÍ KAVÁRNÍČKA 14. 10. 2022

POZOR ZMĚNA

KAVÁRNÍČKA SE  PŘESOUVÁ  NA PÁTEK 14 . ŘÍJNA 2022

Ve čtvrtek 13. října 2022                     od 16.00 hodin do 18.00 hod.

Vás srdečně zveme na

  1. ODPOLEDNÍ KAVÁRNÍČKU   

Téma:  RODIČE SE TAKÉ UČÍ

V tomto workshopu budete seznámeni:

  • s naší online výukou ( co kdyby byla)
    • vyzkoušíte si , jak to vše funguje a co k tomu potřebujete.
  • se základními principy výuky matematiky Hejného metodou

Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc., profesora Pedagogické fakulty UK V Praze a kolektivu

O metodě:

  • pomáhá k vytvoření kvalitního matematického základu, na kterém se může dále stavět a díky kterému se rozvíjí intelekt
  • hlavní myšlenka spočívá v poznání, že když sám žák řešením vhodných úloh matematiku objevuje, tak jsou jeho znalosti hlubší a trvalejší, než když přebírá od učitele hotové poznatky a ukládá si je do paměti

Setkání s matematikou je určeno:

  • všem lidem od 6 let, bez rozdílu dosažené matematických dovedností, vzdělání
  • všem, kteří se chtějí dozvědět o prostředí Autobusu více a vyzkoušet  si  řešení těchto úloh

 

SRDEČNĚ   ZVEME