Mimořádné opatření – UZAVŘENÍ ŠKOLY NA DOBU NEURČITOU

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydané dne 10. 3. 2020 Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN,

bude naše škola od středy  11. 3. 2020 uzavřena na dobu neurčitou.

„Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  •  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. „

Všem rodičům a zákonným zástupcům zašlu dnes v podvečerních hodinách sms zprávu s touto informací. Pokud by vám nedošla, volejte prosím na telefon ředitelky školy 774825347. Důvodem je ověření  vašeho aktuálního platného telefonního čísla, abych vám mohla poslat později sms zprávu s dalšími informacemi – kdy žáci  začnou opět chodit do školy.

Jinak prosím sledujte web naší školy, kde  budou průběžně přidávány další  informace.

Děkuji za pochopení

Přeji hezké dny a hodně zdraví

Mgr. Jana Peřinová

Celé znění Mimořádného opatření čtěte mo_mzcr_preruseni_vyuky