MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ platné od 3. 1. 2022

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ  platné od 3. 1. 2022

Od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 proběhne antigenní testování dětí a žáků 2x  v týdnu:

  •  v pondělí a ve čtvrtek  v 7:30 hod. –  škola bude otevřena od 7:15 hod. 
  • děti vstupují do školy v respirátoru nebo roušce a budou mít zakrytá ústa až do ukončení testování.

Od 17. ledna 2022 bude probíhat antigenní testování dětí a žáků každé pondělí v 7:30 hod.

 

  • testují se i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
  • ve dnech testování nebude v provozu ranní družina
  • prosíme rodiče, aby ve dnech testování dohlédli na včasný příchod dětí do školy a aby si hlídali telefony od 7:45 do 8:00 hod.. To z důvodu vyzvednutí si dítěte ze školy, když bude mít pozitivní antigenní test.  Děkujeme

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního (potvrzujícího) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,  jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání, o vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny, o používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení, o dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a o dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.Leták pro rodice 3.1.2022

Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po  každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy.
V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku antigenního testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Informace pro rodiče dítěte, které má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu – čtěte v daném letáku – zde