Informativní konzultace pro rodiče žáků 5. ročníku

Informativní konzultace pro rodiče žáků 5. ročníkuKafíčko

se konají  v pondělí 17. 1. 2022 

formou konzultací – buď prezenčně, online, telefonicky

Konzultace nejsou povinné, jsou spíše pro ty z Vás, kteří mají zájem se informovat o průběhu vzdělávání  svého dítěte.

Vždy po domluvě s třídním učitelem nebo vyučujícím učitelem.

V. třída – odkaz  pro objednání času zde.

Důležité informace:

  • Za autobus na plavání se bude platit 600 Kč. Je potřeba tuto částku odevzdat do konce ledna.
  • Písemné  práce budou žáci psát z :
    • českého jazyka   čtvrtek 20. 1. 2022
    • matematiky   úterý  25. 1. 2022