informace v žákovské knížce

Prosím, projděte si informace o posledním týdnu školy a potvrďte účast ve školní družině v pátek 29. 6. 2018