INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY

  • obecné informace viz Aktuality školy i třídy
  • dále pak pro 3. ročník: 
  • v pondělí si přineste všechny knihy i sešity (ČJ, ČT, PRV, M, AJ, sešity školní, domácí, atd. i ty, do kterých jste pracovali po dobu „domácího“ vzdělávání,žákovskou knížku i úkolníček, případně pomůcky)
  • učebnice i sešity budou zůstavat ve škole, další dny mohou žáci nosit pouze malý batůžek se svačinou, rouškami a sáčky
  • nutné je mít taky své vlastní pomůcky – lepidlo, nůžky, atd., nelze si je půjčovat!
  • pokud se stane, že bude vaše dítě chybět, dejte mi to prosím vědět předem
  • DNES UŽ MATERIÁLY NEODEVZDÁVEJTE
  • s rodiči žáků, kteří zůstaávají na „domácím“ vzdělávání se domluvím osobně, prosím o trpělivost