DÚ,13.10.2022,3.ročník

M- doplň násobilkové trojúhelníky

Čj – báseň Podzim- Jiří Žáček – do čtvrtka

AJ – nakreslit obrázek- moje oblíbené místo v přírodě, učit se na úterní test

PRV   –  dopsat zápis podle učebnice