DÚ 6. 9. 2022 – 1. ročník

  • Žáci dnes dostali nové učebnice angličtiny. Prosím o obalení, podepisovat nemusíte, to si udělám sama ve škole, protože tyto učebnice se na konci roku budou vracet.
  • Na internetových stránkách je již platný rozvrh hodin na tento rok, takže se můžete již podle něho orientovat.
  • V pátek žáci budou mít normálně tělesnou výchovu. Plavat žáci začnou až od 2. ročníku.
  • V úterý dne 13. 9. 2022 proběhnou první třídní schůzky. Od 16:00 v kmenové třídě, v 16:30 pak proběhne celoškolní informativní schůzka ve 4. ročníku.