DÚ 6. 4. 2022 – 4. ročník

  • Český jazyk – PS str. 13/5.
  • V pondělí se bude psát test na Jana Husa.
  • Cvičení na procvičení shody podmětu s přísudkem https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem