DÚ 6.12. 2021, 3. ročník

  • v pátek 10.12. přinést přečtenou knihu
  • připomínám do pátku soutěž perníčků
  • čítanka PS s. 41/2

Kdo nebyl ve škole:

  • čítanka s. 68, 69
  • čítanka PS s. 41/1, 2
  • ČJ uč. s. 56/10 – na fólii
  • PRV s. 28, 29, 30