DÚ 6.10. 2020, 2. ročník

  • ČÍT.- PS s. 15/1 – v čítance na s. 22 je pozvánka, mají opravit chyby a pozvánku přepsat (opravená slova jsou v nabídce)