DÚ, 6.1.2022,2.ročník

M- učebnice – 38/1,3    39/1