DÚ 6.1. 2022, 3. ročník

  • matika PS s. 40/12 – a) – do pondělí
  • čítanka PS s. 47/19 – alespoň 6 vět – do pondělí