Dú – 5. ročník vlastivěda

V pondělí po prázdninách test (těžký průmysl a spotřební průmysl a služby)