DÚ, 5.10.2022,3.ročník

AJ – nakreslit do sešitu obrázek, musí obsahovat 6 slovíček, které jsme probrali

– napsat 6 vět podle obrázku There is/ there are

  • ve čtvrtek bude test na věty There is/ there are

M – učebnice