DÚ 5.10. 2020, 2. ročník

  • do matiky přinést (papírové) hodiny
  • ČJ-PS s. 13/4 – v každém řádku škrtnout 2 slova
  • ve čtvrtek budu zkoušet čtení na známky – čítanka s. 81