DÚ 4. 10. 2022, 4. ročník

Děti měly za úkol přinést si do HV složku na euroobaly. Někdo stále nemá. Paní učitelka prosí o dokoupení.

DÚ – PL do ČJ je až na čtvrtek, úkol do matiky normálně na zítra