DÚ 4.1. 2023, 4. ročník

V ŽK mají děti lísteček ohledně pátečního bruslení – prosím zakroužkovat a podepsat.

Je možnost si na místě brusle půjčit – v tom případě mi napište velikost do ŽK.

Je nutné mít s sebou rukavice a helmu!

V pátek přinést přírodovědu.