DÚ 4. 1. 2023 – 2. ročník

  • Učit se nové učivo – souhlásky tvrdé, měkké, obojetné. Naučit se je vyjmenovat. V pondělí zkouším.
  • Nezapomenout, že je zítra tělocvik.

Pro nemocné:

  • Český jazyk – učebnice strana 45/2, pracovní sešit strana 28/1.
  • Čítanka – učebnice strana 47, pracovní sešit strana 10/2, 3, 11/4.
  • Prvouka – učebnice strana 30+31, pracovní sešit strana 20.