DÚ 30.11. 2021, 3. ročník

  • ČJ-PS s. 29/4
  • pomalu se učit vyjmenovaná slova po M
  • matika pracovní list – do pátku