DÚ 3. ročník, 2.11. 2020 – ČJ

  • čítanka s. 38, 39
  • ČJ-PS s. 20 – celá