DÚ 3. ročník – 2.11.2020 – AJ

Distanční výuka

  • PS str. 8/cv. 2
  • PS str. 9 celá (nová slova fish, boat, tent, river)

Pracujeme se slovním spojením:

There is/There´s  = tam je…

There are = tam jsou…