DÚ 3. ročník, 10.11. 2020 – ČJ

  • ČJ-PS s. 23/9, 13
  • do sešitu ČJ-Š nalepit vyjmenovaná slova- rozlišování dvojic po B – je to 9a, 9b, 10a a u 10b pouze to býlí/bílí, zbytek odstřihnout a schovat, to budeme lepit až poté, co si nalepíme nová vyjmenovaná slova po L
  • projít si znovu všechny nalepené dvojice a učit se, kdy píšeme i a y