DÚ 3.11. 2020, 2. ročník

  • čítanka s. 32, 33
  • čít. PS s. 21/4, 5 (jen zakroužkovat obrázek)
  • ČJ-PS s. 18/1