DÚ 3.10. 2022, 4. ročník

  • dnes 2 online úkoly: první, druhý
  • ve středu bude diktát z učebnice s. 19/23 – druhá hvězdička
  • kdo je přihlášený do logické olympiády, prosím napsat přihlašovací údaje do ŽK (budeme to psát asi zítra)
  • Děkuji všem za peníze na SRPŠ, výtvarné pomůcky a třídní fond. Chybí mi ještě u někoho peníze za kroužky (200-400 Kč) a sešity (71 Kč)
  • Prosím, kontrolujte a podepisujte dětem úkoly. Občas mám podle počtu chyb pocit, že to nepsali doma, ale někde venku ve spěchu na lavičce 🙂

Pro chybějící:

  • M PS s. 4/12; s. 5/13, 14, 15, 17; s. 6/19; s. 7/25