DÚ 27.4. 2022, 3. ročník

  • Děti mají možnost si zakoupit pracovní sešitky do matematiky a češtiny – každý stojí 75 Kč (lísteček s informacemi mají založený v matematice). Nejpozději v pátek prosím přinést peníze nebo sešity zpět.

Kdo nebyl ve škole:

  • matika PS s. 71 a 72/5
  • ČJ-PS s. 24/9
  • čeština učebnice – projít si, co to jsou předložky (s. 130)