DÚ 24.1. 2022, 3. ročník

  • připomínám platbu za autobus na plavání 600 Kč
  • podepsat a vrátit všechny testy – M, PRV, ČJ
  • opakovat vyjmenovaná slova (hlavně po S)

Kdo nebyl ve škole:

  • matika uč. s. 32/7 – do modrého sešitu
  • matika PS s. 45/8; 46/3
  • PRV uč. s. 38
  • PRV PS s. 19/5
  • čítanka s. 92-95
  • čítanka PS s. 7/13, 14, 15