DÚ 22.11. 2019 1. ročník

  • písanka – dokreslit na str. 19 „moje okénko“
  • trénovat psaní číslic – v písance (pravděpodobně) založený papír A5
  • v písmenkách je nové písmeno, prosím na pondělí zařadit