DÚ, 21.září 2022,3.ročník

pracovní list – násobení,

čtení básně – hezký přednes