DÚ, 20.1.2023, 3. ročník

Zdravím všechny, v pondělí si napíšeme pololetní práci z ČJ, témata jako na čtvrtletní práci:

  • porozumění textu
  • synonyma, antonyma
  • slova souřadná, nadřazená, podřazená
  • kořen slov, slova příbuzná
  • slova citově zabarvená – lichotivá
  • tvary slov
  • vyjmenovaná slova po Z, L, B – slova příbuzná
  • vyjmenovaná slova po M v písemné práci NEBUDOU!