DÚ 2.6. 2022, 3. ročník

  • od pondělí nosit kružítko
  • v pondělí vzít s sebou pracovní oblečení, pomůžeme s nakládáním papíru (je hodně zaprášený, takže opravdu pracovní oblečení)
  • v úterý odpoledne pojede družina a sportovky do Bojkovic – děti dostanou zítra lístečky, prosím podepsat a přinést
  • Ve středu 8.6. se fotíme – je možné i skupinové fotky. Velká fotka bude asi za 30 Kč, malé skupinovky za 20 Kč.
  • Příští týden budeme psát opakovací testíky z M a ČJ – zaměřené na podstatná jména (pád, číslo, rod), slovesa (osoba, číslo, čas), vyjmenovaná slova a slovní druhy

 

Pro chybějící:

  • ČJ PS – dokončili jsme s. 37 a na s. 38/2
  • matika PS s. 86 celá a 87/15, 16