DÚ 19.4. 2022, 3. ročník

  • matika PS s. 68/7 – dokončit
  • ve čtvrtek si řekneme všichni cvičně básničku, abychom si poradili, co ještě dopilovat a v pondělí ve čtení budeme mít třídní kolo soutěže

Kdo nebyl ve škole:

  • matika uč. s. 49/5 ústně
  • matika PS s. 68 celá