DÚ 19.2.2020 1. ročník

  • písanka – dokončit str. 9 – na pátek
  • Zítra se opět jede lyžovat, odjezd klasicky v 7. Kdo nejede, vzít pouzdro a tělocvik.
  • Na pátek vzít všichni češtinu, matiku, angličtinu.