DÚ 19. 10. 2022 – 1. ročník

  • Živá abeceda strana 58 – číst slabiky. Strana 59 – dodělat.
  • Živá abeceda strana 58/červený puntík – zkoušet četbu celé věty po slabikách. Zítra si prozkouším.
  • Skládat slabiky a jednoduchá slova – maso, laso, pusa, atd…

Pro nemocné:

  • Živá abeceda strana 56+57, 58+59.
  • Matematika strana 25+26.