DÚ 16.10. 2020, 2. ročník

  • čítanka s. 25 – přečíst 2 básničky
  • matematika – malý pracovní list 19/2 – A – vždy vybarvit všechna čísla z výsledku; komu budou dělat větší čísla problémy, může si je rozepsat na krokovací pás, případně posbírat kaštany, kamínky nebo cokoliv a manipulovat
    • (B je dobrovolné na jedničky, jsou tam čísla už i přes 30)
  • rozstříhat do pondělí ikony zvířátek dědy Lesoně (nakopírovaný papír ve složce)
  • český jazyk – učebnice s. 27/12 – vybrat si 3 věty (jedna věta=jeden řádek), seřadit slova tak, aby věta dávala smysl a přepsat do sešitu ČJ-D