DÚ 15.11. 2022, 4. ročník

  • V úkolu do matematiky si vybrat zápis do hadů nebo do rovnice – co je komu bližší.
  • Příští týden ve středu 23.11. budou třídní schůzky. Předběžně od 14 do 16h. Pokud by někdo nemohl, dejte mi vědět a domluvíme si jiný termín.
  • Příští týden se budou psát čtvrtletní písemky. V pondělí matematika, v úterý bude diktát na vyjmenovaná slova a ve středu český jazyk.
  • Na písemky opakovat:
    • matematika – sčítání a odčítání pod sebou, násobilka, násobení pod sebou;
    • český jazyk – slovní druhy, podstatná jména (pád, číslo, rod), slovesa (osoba, číslo, čas), základní skladební dvojice, předložka/předpona, kořen slova, psaní ě/je