DÚ 12.9. 2022, 4. ročník

  • zítra připomínám v 16:15 třídní schůzky, v 16:30 hromadné celoškolní
  • děti mají úkol do ČJ a M – mají mít zapsané v deníčku
  • někdo neměl kružítko a pravítko – nosit každý den