DÚ 12.11. 2019 1. ročník

  • slabikář str. 13
  • písanky mám u sebe
  • příští týden ve středu budou třídní schůzky, předběžně v 14-16h