DÚ 12.1. 2022, 3. ročník

  • pokračování v PL – cvičení 8

Kdo nebyl ve škole:

  • matika uč. s. 29/14, 16
  • matika PS s. 41/1, 2 a s. 42 celá
  • ČJ uč. s. 72; na s. 73 pročíst oranžové rámečky
  • ČJ PS s. 36/6