DÚ 11.11. 2020, 2. ročník

  • ČJ-PS – dokončit  na s. 21/11
  • přečíst si 2 básničky v čítance na s. 37
  • čít PS. s 24