DÚ 11.10. 2019 1. ročník

  • ŽA str. 58 – stále číst slabiky
  • ŽA str. 79
  • žáci, kteří budou chodit do logopedie, dostali papír s návodem k přihlášení
  • doprava do VIDA centra bude 145 Kč, vstupné 120 Kč, dohromady teda vybírám 265 Kč