DÚ 10.1. 2022, 3. ročník

  • ČJ-PS s. 36/7
  • matika PS s. 41/15 – dodělat
  • příští týden v pondělí bude test z prvouky – jednotky hmotnosti, délky, objemu a potrava (podle zápisu)

Kdo nebyl ve škole:

  • PRV s. 35, 36
  • PRV PS s. 18/2, 3
  • matika uč. s. 29/13 – podívat se, zda to chápeme
  • matika PS s. 40/12 b), 40/14