DÚ 1. ročník. 10.11.2020

DÚ- dodělat pracovní listy – úterý

  •  malé psací  písmeno u – grafomotorika
  • přečíst nahlas hlásky dole ve vláčku
  • spojování teček – vytvořit stejný obrazec dle zadání