Domácí úkoly 4. třída

SLOH – vypravování/popis osoby – Najdi ve třídě někoho…