Domácí úkol – 5. ročník 3. 11. 2022

M –  vyřeš:

  1.     Časopis vyšel v nákladu 8 000 kusů. V prvním týdnu odebrali prodejci 3 750 kusů, ve dru- hém týdnu 2 090 kusů. Kolik má nakladatelství na skladě ještě výtisků
  2.    Paní Prokopová šije povlečení na zakázku. Kolik knoflíků celkem přišila, jestliže přišívala na 14 polštářů po čtyřech knoflících a na 7 peřin po 8 knoflících?
  3.    Paní učitelka vybrala na výlet od každého z 27 žáků 5.B 260 Kč. Celkové výdaje (doprava a vstupy) však činily pouze 6 750 Kč. Kolik peněz zbylo? Kolik vrátí každému žákovi?