Domácí úkol – 3.ročník – M – 4. 11. 2020

M – PS str. 12/ cv. 3

  • nakopírovaný papír  úlohy 5, 6, 9a
  • na zítřejší hodinu budou potřebovat nakopírovaný papír budeme mluvit o úloze 6,
  • zítra budeme potřebovat rýsovací potřeby, tužku 3, pravítko, kostky

Učivo:

pohyb po mříži  – učíme se tento pohyb pomocí šipek nahoru, dolů, doprava, doleva zapisovat – uč. str. 13., 14. ( pro rodiče – začátek k vyvození souřadnic  bodu v souřadnicové soustavě)

  • trénovat násobilku, sčítání pod sebou, vedle sebe
  • násobilka lehčí 1-6 zde
  • násobilka těžší 1-6  zde
  • násobilka celá lehčí, těžší – 1-9  zde