DISTANČNÍ VÝUKA středa 14. 10. 2020

Bližší informace týkající se distanční výuky pro náš ročník jsem zaslala všem rodičům na soukromý email uvedený v žákovské knížce.

Níže je upřesněno učivo na zítra. Doufám, že se však všichni společně potkáme online v programu Microsoft Teams 🙂

 

Učivo 14. 10. 2020 je následující:
Český jazyk – pracovní sešit str 12/12 u slov odpadky, koše, škole, vodou, rodiče autem urči jmenné kategorie (rod, životnost, číslo, pád), piš do školního sešitu. Převeď slova do správného tvaru, doplň i/y – viz příloha.
Matematika – pracovní sešit 10/19, 11/23, učebnice str. 19/55 spoj přes fólii.
Čtení – čítanka str. 24, 25. Znáš nějaké loutkové divadlo?
Doplň i,y Převeď do správného tvaru