DISTANČNÍ VÝUKA – středa 11. 11. 2020

  • online výuka
  • přírodověda – zápis, viz obrázek, na úterý přečíst str. 18-19 v učebnici

zápis horniny, dělení