Distanční výuka – pondělí 19. 10. 2020

Český jazyk:

  • párové souhlásky
  • určování pádů (program Learning Suite)
  • pracovní list, vyjmenovaná slova – cvičení 3

Párové souhlásky 4

Anglický jazyk:

 

Matematika:

  • do školního sešitu, dělení se zbytkem, dva sloupce, učebnice str. 19/59
  • pracovní sešit str. 12/1 (zvířátka Dědy Lesoně namaluj přímo do masky, ne na linky vedle)

 

Vlastivěda:

  • pracovní sešit str. 7/1, 7/2, 7/3

VL 7,2